Contributie & Lidmaatschap

 CONTRIBUTIE, LIDMAATSCHAP E.D. ZWEM- EN POLOCLUB AVENA

Met ingang van 1 Januari 2020 gelden de volgende contributiebedragen:   Per maand
     
Waterpolo t/m 11 jaar.   € 17,70
Waterpolo 12 t/m 15 jaar.   € 25,88
Waterpolo senioren districtscomp.   € 31,06
Waterpolo senioren bondscomp.   € 37,79
Waterpolo senioren Selectie.   € 43,48
     
REZ t/m 11 jaar.   € 17,00
REZ groep t/m 11 jaar.(1x per week)   € 13,00
REZ vanaf 12 jaar.   € 18,25
REZ vanaf 12 jaar (1x per week).   € 14,25
Minioren.   € 24.00
Selectie.   € 29.00
Trim (1x per week).   € 16,00
Trim (2x per week).   € 18,50
—————————————————————————-   ———–
Algemeen lid (niet actief):   € 24.00

In de tarieven voor de waterpolo en het wedstrijdzwemmen (minioren / selectie) is de vergoeding voor de startvergunning inbegrepen. Aan trimzwemmers met een startvergunning wordt € 2.50 per maand extra in rekening gebracht.

Aan de zwemmers met een startvergunning wordt clubkleding ter beschikking gesteld. Deze kleding blijft eigendom van Avéna en dient bij de beëindiging van het lidmaatschap te worden ingeleverd. De zwemmers bij de minioren en de selectie betalen per seizoen een kledingbijdrage van € 25,00. Deze wordt in 2 termijnen geïncasseerd, in januari en in september. SGHA (waterpolo) heeft een eigen kledingbeleid.

Wanneer drie kinderen uit één gezin lid zijn van Avéna, krijgt degene met het laagste contributietarief 50% korting. Deze korting vervalt als het oudste kind 18 jaar wordt.

Een niet-actief lid die een kaderfunctie bekleedt of trainer of official is, kan worden vrijgesteld van de contributie van het algemeen lidmaatschap. Bij langdurige ziekte (langer dan 2 maand) kan vrijstelling worden gevraagd. Voor stages en overige tijdelijke stopzettingen dient men rekening te houden met de halfjaarlijkse opzegtermijnen.

De contributie wordt elke maand (dus ook wanneer het vakantie is!) aan het einde van de maand geïnd. Alleen de contributie voor het algemeen lidmaatschap wordt, in verband met de administratie-kosten, één maal per jaar geïnd, te weten in de maand mei. Het algemeen lidmaatschap loopt van september tot en met augustus.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap kan 2 keer per jaar opgezegd worden, te weten voor 1 juni en voor 1 december. Het lidmaatschap loopt dan nog door tot eind Juni of December. De laatste automatische incasso zal daarom ook eind Juni/December plaatsvinden. Daarna stopt de incasso automatisch. Opzeggen dient schriftelijk of per e-mail te geschieden bij de penningmeester (Reina Duijtshoff, Sybren Hulzengastrjitte 31, 8464vj Sintjohannesga; e-mail: penningmeester@avena.nl). Wanneer een oud lid besluit om binnen 6 maanden weer lid te worden,wordt er 30 euro administratiekosten in rekening gebracht.

Een nieuw lid mag 2 keer gratis meetrainen en dient dan het aanmeldingsformulier en de machtiging voor automatische incasso in te vullen en af te geven aan de trainer. Deze geeft de formulieren af bij de ledenadministratie. U kunt u ook via de website inschrijven, Overschrijving van een andere vereniging naar Avéna is gratis, mits het nieuwe lid minimaal één kalenderjaar actief blijft. Zo niet, dan wordt een deel van de overschrijvingskosten alsnog in rekening gebracht.

Inschrijven kan met dit  → Inschrijfformulier.

Het bestuur